események keresése
International
28 június 1914

A szarajevói merénylet

Az I. világháború kitörésének közvetlen oka az Osztrák-Magyar Monarchia tónörököse ellen 1914 júniusában elkövetett sikeres szarajevói merénylet volt. Rövidesen két államtömörülés állt egymással szemben: az Antant (Franciaország, Nagy-Britannia és Oroszország, 1917-től az USA támogatásával) valamint a központi hatalmak (Németország és az Osztrák-Magyar Monarchia). Bár a felek a harcok gyors lezárására számítottak, a háború egészen 1918-ig, egyes régiókban tovább is elhúzódott, óriási veszteségeket okozva és alapvető változásokat indítva el a nemzetközi színtéren.

28 július 1914

Az Osztrák-Magyar Monarchia hadat üzen Szerbiának (1914. július 28.)