események keresése
Hungary
01 június 1947

Nagy Ferenc miniszterelnököt félreállítva a kommunisták átveszik a hatalmat (1947. június 1.)

A hidegháborús felek szembenállásával Európa kettéosztottsága elmélyült és a kelet-európai térség politikai átalakulása felgyorsult. Miután az ún. „szalámitaktikával” felszámolta a többpártrendszert, a kommunista párt megkezdte a tulajdonviszonyok gyökeres átalakítását. Államosították a gazdaságot és az iskolákat, a parasztságot pedig szovjet mintára létrehozott szocialista termelőszövetkezetekbe kényszerítették. A párton belül a hatalom Rákosi Mátyás és szűkebb köre kezében összpontosult.

10 február 1947

Magyarország aláírja a párizsi békeszerződést (1947. február 10.)

01 június 1947

A Marshall-terv