Martin Luther King, Jr. at Chicago Freedom Movement Rally, July 10, 1966

Chicago Urban League Records, University of Illinois at Chicago Library
1968

În '60, prosperitatea crescândă a Occidentului a dus la schimbări sociale.

Din ce în ce mai mulţi tineri mergeau la universitate, adeseori lucrând şi studiind concomitent, devenind astfel independenți de părinţii lor. Mass-media, în special televiziunea, a dobândit o influență sporită, accelerând ritmul schimbării. Îmbrăcămintea şi moda se transformau. Introducerea contraceptivelor a fost un moment definitoriu, care a călăuzit revoluţia sexuală. În acelaşi timp, în SUA protestele împotriva discriminării afro-americanilor se intensificau.

Cauzele revoluției ar putea fi limitarea perspectivelor de avansare socială, schimbările din cadrul vieții de familie și mijloacelor de comunicare, dar și (în Statele Unite) mișcarea de emancipare a negrilor și protestele împotriva războiului din Vietnam. Revoluția s-a manifestat prin înlăturarea tabu-urilor în ceea ce privește sexul, drogurile și muzica rock. Astfel, o nouă generație ”permisivă” a apărut, care va ajunge curând să domine viața publică a țărilor foarte dezvoltate din Vest, pasive în ceea ce privește apărarea temeliilor civilizației.

Evenimentele din Cehoslovacia au agitat considerabil spiritele în Polonia. Sperând la mai multă democrație, intelighenția și studenții universităților au intrat în grevă. Protestele au fost declanșate direct de interzicerea unei puneri în scenă la teatru a epopeii naționale poloneze – ”Dziady” a lui Mickiewicz. Studenții au fost reduși la tăcere cu brutalitate de către ZOMO și organele de miliție. Totodată, protestele au fost folosite de autoritățile comuniste ca un pretext pentru noi măsuri antidemocratice și antisemitice.


Watch on the website

1968

Scenariu: Prof. Wojciech Roszkowski, Redactare: Prof. Jan Rydel, Oldřich Tůma, PhD