Martin Luther King, Jr. at Chicago Freedom Movement Rally, July 10, 1966

Chicago Urban League Records, University of Illinois at Chicago Library
1968

W latach 60. XX wieku na Zachodzie miały miejsce znaczące zmiany społeczne spowodowane rosnącą zamożnością.

W Stanach Zjednoczonych nasiliły się protesty przeciwko dyskryminacji Afroamerykanów, co doprowadziło do wprowadzenia przez prezydenta Johnsona ustawy o prawach obywatelskich w 1964 roku. Równocześnie ruch hipisowski stał się wyrazem generacyjnego protestu młodego pokolenia.

Bunt jest językiem niewysłuchanych.

Martin Luther King

Wydarzenia w Czechosłowacji wywołały spore poruszenie w Polsce. Przedstawiciele polskiej inteligencji i studenci, którzy mieli nadzieję na demokratyzację życia w kraju, przystąpili do strajków. Bezpośrednią przyczyną wystąpień stał się zakaz wystawienia w teatrze epopei narodowej – „Dziadów” Adama Mickiewicza. Młodzież uniwersytecką brutalnie spacyfikowały ZOMO i milicja. Studenckie protesty zostały wykorzystane przez komunistyczne władze do działań antydemokratycznych i antysemickich.


Watch on the website

Rok 1968