Môžu byť pravé archívne dokumenty použité na manipuláciu s našimi poznatkami o minulosti? Samozrejme, stačia len tri kroky: obmedziť prístup historikov do archívov; vybrať zdroje podľa požadovanej premisy; a zabezpečiť, aby sa vaše posolstvo dostalo k širokému publiku, najmä k nehistorikom.