Czy za pomocą autentycznych dokumentów archiwalnych można manipulować wiedzą o przeszłości? Oczywiście – wystarczą do tego tylko trzy kroki: ograniczyć historykom dostęp do archiwów, wyselekcjonować źródła według pożądanej tezy, dotrzeć z przekazem do szerokiego grona odbiorców, zwłaszcza spoza cechu historyków.

W tej lekcji znajdziesz materiały o tym, jak Federacja Rosyjska kreuje fałszywą wizję przeszłości – m.in. poprzez fałszywe analogie i pozorną alternatywę czy wykorzystywanie mediów społecznościowych jako narzędzia manipulacji.