Rzesza Niemiecka napadła na Polskę 1 września 1939 roku, zapoczątkowując w ten sposób jeden z największych i najkrwawszych konfliktów w historii ludzkości. Rozdarta wojną Europa została podzielona pomiędzy kraje albo okupowane, okupantów, kolaborantów nazistowskich Niemiec, albo neutralne. Miliony cywilów zginęło w wyniku walki zbrojnej, polityki zniszczenia i pogarszających się warunków życia. Znacznie więcej padło ofiarą zbrodni wojennych popełnionych w szczególności przez niemiecki reżim nazistowski.

Skorzystaj z materiałów z tej części, aby wprowadzić uczniów i uczennice w tematykę II wojny światowej.