Fałszerstwa historyczne w propagandzie reżimów totalitarnych

Fałszerstwa historyczne w propagandzie reżimów totalitarnych

„Kto rządzi przeszłością, w tego rękach jest przyszłość”

pisał George Orwell w Roku 1984, powieści ukazującej naturę totalitaryzmu. Kontrola nad pamięcią zbiorową stanowiła dla komunistów konieczny element sprawowania i umacniania władzy. Jej narzędziem było kłamstwo – fundament totalitarnego zniewolenia.


Download


View and download photos