Aby získal moc, Hitler klamal o minulosti. Nebolo to ťažké, pretože stačilo nadviazať na už existujúce falzifikáty a premeniť ich na propagandistické zbrane hromadného ničenia.

„Kto ovláda minulosť, ovláda budúcnosť,“

napísal George Orwell v 1984, románe, ktorý zobrazuje krutú povahu totalitarizmu. Pre komunistov bola kontrola nad kolektívnou pamäťou nevyhnutným prvkom uplatňovania a posilňovania moci. Jeho nástrojom bola lož – základ totalitného zotročenia.