Hołodomor (1932-1933)

Seizure of vegetables from peasants in Novo-Krasne village in Odesa Oblast, Ukraine. November of 1932.
Hołodomor (1932-1933)

Historia Wielkiego Głodu z lat 1932–1933 – znanego jako Hołodomor – rozpoczęła
się, gdy sowiecki dyktator Józef Stalin zarządził kolektywizację rolnictwa. Termin
„Hołodomor” jest często używany jako określenie głodu rolników, a także
szerszego ataku na naród ukraiński, obejmującego atak na kulturowe, religijne i
polityczne przywództwo Ukrainy, która w większości znajdowała się wówczas pod
władzą sowiecką.

Niniejszy materiały umożliwią uczniom/uczennicom:

  • uzyskanie podstawowych informacji o Hołodomorze,
  • refleksję nad tym, dlaczego pamięć o ludobójstwie jest ważna
  • zrozumienie powodów ukrywania prawdy o Wielkim Głodzie w kontekście wydarzeń z lat 30. XX w., odnosząc je do wydarzeń współczesnych

View and download photos