Jak upamiętniać Holocaust?

‘Sound in the Silence’ final performance that took place at the Denkort Bunker Valentin Memorial in Bremen, October 2019.
‘Sound in the Silence’ is an international interdisciplinary educational project delivered by the European Network Remembrance and Solidarity. It is aimed at secondary school students. Accompanied by artists and educators, an international group of young people visits places of remembrance where, through the exploration of space, they examine selected themes related to the history of totalitarianism in Central and Eastern Europe, and then take part in several days of bespoke artistic workshops. The project ends with a theatrical performance prepared by the participants.
Jak upamiętniać Holocaust?

Dzień 27 stycznia został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ Międzynarodowym Dniem Pamięci o Holokauście. Od 2005 r. ONZ i jej państwa członkowskie organizują uroczystości upamiętniające rocznicę wyzwolenia Auschwitz-Birkenau i oddające hołd żydowskim ofiarom Holokaustu oraz milionom innych ofiar nazizmu.

Z tej okazji Europejska Sieć Pamięć i Solidarność co roku podejmuje inicjatywy mające na celu poszerzanie świadomości na temat Holokaustu.

 

Jedenaste przykazanie: Nie bądź obojętny! Bo jeżeli nie, to się nawet nie obejrzycie, jak na was, jak na waszych potomków jakieś Auschwitz nagle spadnie z nieba”

Marian Turski


Watch on the website

Animacja "Memento"

“Memento” (2016, 36 s)
Directed by: Zoltán Szilágyi Varga
Produced by: European Network Remembrance and Solidarity, House of the Wannsee Conference
Executive producer: Rózus Film
Funded by: Ministry of Culture and National Heritage (Poland), Federal Government Commissioner for Culture and Media (Germany), Nord-Ost Institut
Partners: Auschwitz-Birkenau Memorial Site and Museum, Foundation for the Memorial to the Murdered Jews of Europe, POLIN Museum of the History of Polish Jews, Federal Institute for Culture and History of the Germans in Eastern Europe