Trzecie spotkanie Wielkiej Trójki odbyło się w pałacu Cecilienhof w Poczdamie (Niemcy). Konferencja nosiła kryptonim „Terminal”. Po konferencji Wielka Trójka wydała „Porozumienie poczdamskie”. Podczas obrad 26 lipca Churchill, Truman i Chiang Kaishek (przez radio) ogłosili „Deklarację poczdamską”, która wzywała Japonię do poddania się i nakreślała jej powojenną przyszłość.