Konferencja w Wannsee (1942)

In today's Memorial and Educational Site, fifteen high-ranking representatives of the SS, the NSDAP and various Reich ministries discuss their cooperation in the planned deportation and murder of the European Jews on January 20, 1942.
In addition to its exhibitions, the Memorial and Educational Site offers a wide range of educational programs to learn about the history of the persecution and murder of the European Jews, the history of National Socialism, its prehistory and its consequences.
Konferencja w Wannsee (1942)

20 stycznia 1942 roku w willi nad jeziorem Wannsee na przedmieściu Berlina spotkało się piętnastu wysokich rangą funkcjonariuszy hitlerowskich Niemiec. Reprezentowali oni Główny Urząd Bezpieczeństwa Rzeszy (RSHA), a także różne ministerstwa i centralne organy państwa oraz partię nazistowską. Jedynym punktem porządku obrad było omówienie tzw. ostatecznego rozwiązania kwestii żydowskiej w Europie, jak eufemistycznie określono wówczas Zagładę Żydów (Holokaust).

Uczestnikom spotkania przedstawiono dane statystyczne w formie listy przygotowanej przez Adolfa Eichmanna. Jako kierownik sekcji do spraw żydowskich w RSHA był on odpowiedzialny za organizację deportacji. Odzwierciedlająca antysemicką ideologię lista została ułożona według krajów i obejmowała przypuszczalną liczbę Żydów jeszcze żyjących na każdym z wymienionych terytoriów. Została umieszczona na stronie szóstej protokołu konferencji w Wannsee i posłużyła do realizacji zbrodniczego celu.

Kliknij grafikę, aby przeglądać interaktywną mapę Europy według protokołu Konferencji w Wannsee.

 


View and download photos