Konferencje w Jałcie i Teheranie odegrały kluczową rolę podczas II wojny światowej, kształtując powojenny porządek świata.

Na konferencji w Teheranie w 1943 r. przywódcy alianccy koordynowali strategie wojskowe przeciwko państwom Osi i omawiali plany powojennej odbudowy. Konferencja w Jałcie w 1945 r. jeszcze bardziej ugruntowała te plany, planując reorganizację Europy, utworzenie Organizacji Narodów Zjednoczonych i losy Niemiec, co ostatecznie wpłynęło na krajobraz geopolityczny XX wieku.