Źródła wszelkiego rodzaju (pisemne, wizualne, audiowizualne itp.) odgrywają ważną rolę w zrozumieniu dawnej i obecnej rzeczywistości. Nigdy jednak nie odzwierciedlają jej dosłownie i zawsze są stronnicze: autor tworzy materiał z określonej perspektywy (płciowej, społeczno-ekonomicznej, kulturowej lub politycznej) dla określonej grupy docelowej, mając na uwadze określony cel. Źródło zatem nie tylko coś mówi, lecz także ma działać – sprawić coś, czego w nim nie znajdziemy, gdy będziemy czytać je dosłownie. W celu prawidłowej analizy, interpretacji i zrozumienia źródła niezbędna jest zatem informacja o jego pochodzeniu i autorze. Nawet prawdziwy dokument może bowiem prowadzić do dezinformacji czy wręcz manipulacji.

W krajach demokratycznych dziennikarze odgrywają zazwyczaj główną rolę w kształtowaniu dyskursu publicznego, nadają bowiem ramy różnym bieżącym wydarzeniom lub tym z przeszłości. Mogą zatem być neutralnymi pośrednikami przekazującymi fakty lub też interpretować je w taki sposób, że odbiegają one od prawdy. W relacjonowaniu rzeczywistości znaczenie mają przejrzystość oraz weryfikacja faktów – zwłaszcza w dobie świata wirtualnego i treści tworzonych przez użytkowników w interakcji z odbiorcami.