Sztuka będąca odpowiedzią na I wojnę światową odzwierciedla głęboki wpływ konfliktu na artystów i ich twórczość. Bezprecedensowa skala zniszczeń i ludzkiego cierpienia wojny doprowadziła do różnorodnej ekspresji artystycznej, od ponurych refleksji i krytyki po innowacyjne ruchy, które starały się uchwycić chaos i traumę epoki.