Osud židovských detí počas holokaustu

A boy selling Jewish newspapers in the Warsaw ghetto, 1941. Source: Willy Georg Collection/ Bundesarchiv
Osud židovských detí počas holokaustu

Počas 2. svetovej vojny bola židovská komunita ako celok odsúdená nemeckými nacistami na vyhladenie. Nerobili rozdiely ani podľa pohlavia, pôvodu alebo veku obetí. Medzi týmito kategóriami však treba osobitne upozorniť na zážitky detí. Ako povedal jeden preživší, pre Nemcov počas 2. svetovej vojny bolo židovské dieťa „bytosťou, ktorá nielenže nemala právo na život, ale dokonca ani právo na smrť […]. Vojna Nemcov proti židovským deťomsa začala, už keď boli v lone svojej matky“.

Odhaduje sa, že z približne jedného milióna židovských detí (do veku 14 rokov), ktoré žili v Poľsku (Druhá Poľská republika) pred vojnou, prežilo okupáciu asi 5 000, čo predstavuje 0,5 percenta.

Martyna Grądzka-Rejak, Úvodná esej „Prerušené detstvo: osud židovských detí počas 2. svetovej vojny“


Watch on the website

Rozhovor s Elżbietou Ficowskou (SK)