Pakt Ribbentrop-Mołotow

The secret additional protocol of August 23, 1939 to the non-aggression pact between Nazi Germany and Soviet Union.

Wikimedia
Commons, public domain.
Pakt Ribbentrop-Mołotow

Pakt Ribbentrop-Mołotow, podpisany 23 sierpnia 1939 roku, był traktatem o nieagresji między nazistowskimi Niemcami a Związkiem Radzieckim. Pakt zawierał tajny protokół, który dzielił Europę Wschodnią na strefy wpływów, co doprowadziło do wspólnej inwazji i podziału Polski.


Watch on the website

Pamiętaj. 23 sierpnia

Poprzez kampanię „Pamiętaj. 23 sierpnia” ENRS ma na celu podniesienie świadomości społecznej na temat niebezpieczeństw związanych z ideologiami ekstremistycznymi
poprzez prezentację indywidualnych historii ofiar nazizmu, stalinizmu i innych reżimów totalitarnych.

View and download photos