Plan Marshalla

Construction in West Berlin with the help of the Marshall Plan, 1949. The poster reads: “Emergency Program Berlin – with the help of the Marshall Plan”
Plan Marshalla

Plan Marshalla, oficjalnie znany jako Europejski Program Odbudowy, został wprowadzony w 1948 roku przez Stany Zjednoczone, aby wspomóc gospodarcze ożywienie zrujnowanej wojną Europy. Dzięki znaczącym inwestycjom finansowym, program ten przyczynił się do odbudowy infrastruktury, stabilizacji walut oraz wzrostu produkcji przemysłowej w wielu krajach europejskich.


Watch on the website

Plan Marshalla

Scenariusz prof. Wojciech Roszkowski, redakcja prof. Peer Vries, dr Nathan Marcus