Războiul Rece A durat din 1947 până în 1991. Perioadă de tensiuni geopolitice între SUA și URSS (cele două
“superputeri” din perioada postbelică) și respectiv aliații lor.
XA purtat numele de Război Rece pen-
tru că nu a existat nicio luptă la scară largă
între cele două puteri.
XAmenințarea unei distrugeri reci-
proce prin recurgerea la arme nucleare
a avut drept consecință evitarea unei
confruntări directe de către ambele părți.
XÎn schimb, ele și-au purtat prin mij-
loace indirecte lupta pentru dominație.