Je nemožné, aby sme sa tak či onak nespájali s minulosťou, a to tak individuálne, ako aj kolektívne, vo všetkých aspektoch života. Toto spojenie sa môže objaviť v mnohých formách, od zbežných pozorovaní až po hlboko analytické, štruktúrované naratívy. Preto musíme byť neustále v strehu: môžeme dôverovať informáciám o histórii, ktoré dostávame?

V minulosti zohrávali novinári ústrednú úlohu pri formovaní verejnej diskusie v demokraciách. Robili to tak, že rámcovali rôzne aktuálne udalosti alebo udalosti, ktoré sa stali v minulosti. Novinári môžu byť neutrálnymi sprostredkovateľmi alebo môžu interpretovať fakty tak, že sa odchyľujú od pravdy. Najmä v časoch virtuálnej reality a obsahu vytváraného používateľmi v interakcii s publikom je rozdiel v spravodajstve spôsobený transparentnosťou a overovaním faktov. Niekoľko tipov, ako to dosiahnuť, nájdete v tomto článku.