Ruská revolúcia

Ilya Repin , Demonstration on October 17, 1905


Ruská revolúcia

Ruská revolúcia v roku 1905 bola vlnou masových politických a sociálnych nepokojov, ktoré sa šírili po rozsiahlych oblastiach Ruskej ríše, vrátane robotníckych štrajkov, roľníckych nepokojov a vojenských vzbúr. Táto revolúcia viedla k významným ústupkom od cára Mikuláša II., vrátane vytvorenia Dumy, voleného zákonodarného orgánu Ruska.

 

 


View and download photos