Večer 29. augusta 1944 vystúpil z donútenia generál Čatloš v rozhlase, aby privítal nemeckú armádu. Podplukovník Golian vydal heslo “Začnite s vysťahovaním”. Znamenalo to začiatok organizovaného vojenského odporu proti okupačnej nemeckej armáde. Povstaleckým centrom sa stalo mesto Banská Bystrica. Tu sídlila SNR, ktorá prevzala všetku moc na povstaleckom území. SNR vyhlásila 1. septembra 1944 obnovenie ČSR a zrušila všetky diskriminačné zákony prvej Slovenskej republiky.