Studená vojna bola obdobím geopolitického napätia medzi Sovietskym zväzom a Spojenými štátmi, spolu s ich príslušnými spojencami. Zakorenené v ideologických rozdieloch medzi komunizmom a kapitalizmom sa vyznačovalo sériou politických, vojenských a ekonomických konfrontácií.

Napriek absencii priamych rozsiahlych bojov medzi týmito dvoma superveľmocami sa v studenej vojne vyskytli početné zástupné vojny, špionážne aktivity a neúnavné preteky v zbrojení, najmä v oblasti jadrových zbraní. Konflikt hlboko formoval globálne aliancie, medzinárodnú politiku a spoločensko-politické prostredie 20. storočia.