Wydarzenia II wojny światowej, ich masowość i okrucieństwo pozostawiły wyraźny ślad w sztuce po 1945 roku. Prace nawiązujące do dramatycznych i często bardzo prywatnych przeżyć wojennych powstawały długo po ich zakończeniu, przybierając bardzo różnorodne formy: od symbolicznych pomników upamiętniających wielkie męstwo bohaterów po niezwykle dramatyczne narracyjne opowieści o hitlerowskich obozach i wszechobecnej śmierci. Artyści traktowali swoje prace jako świadectwo lub sposób na wyrażenie głęboko skrywanych, trudnych emocji.