Współczesna dezinformacja

'Fate has ordained that the men who went to the Moon to explore in peace will stay
on the Moon to rest in peace,' says President Nixon in a fake film, referring to the
astronauts Neil Armstrong, Buzz Aldrin and Michael Collins. The MIT experts prepared recording combining
NASA's footage with Nixon's fake speech.
Współczesna dezinformacja

Współczesne technologie internetowe całkowicie zmieniły ekosystem informacyjny, który jest w coraz większym stopniu napędzany przez platformy cyfrowe, algorytmy, duże zbiory danych (big data), uczenie maszynowe, a nawet sztuczną inteligencję. Ten nowy ekosystem stworzył nie tylko ogromne możliwości demokratyzacji w zakresie produkcji treści, dostępu do nich i dzielenia się nimi, lecz także podatny grunt dla pojawienia się dezinformacji 2.0. Jest to nowy rodzaj dezinformacji, który, wykorzystując nasze stare skróty poznawcze i uprzedzenia w radzeniu sobie z informacjami, wymyśla nowe formaty, narzędzia i dominujące praktyki.


Download


Watch on the website

Wojny pamięci | Facebook (video w j. agielskim)