search events
Biographies
International
10 gru 1883–22 lis 1954

Andriej Wyszynski

Вышинский7781 01.06.1940 Юрист и дипломат, академик АН СССР А. Я. Вышинский (1883 - 1954 г. г.). Г. Вайль/РИА Новости

©
Był radzieckim politykiem, prawnikiem i dyplomatą. Urodził się jako Andrzej Wyszyński w Odessie, na Krymie, w polskiej rodzinie katolickiej.

Występował jako Prokurator Generalny Związku Radzieckiego w procesach w Norymberdze i był odpowiedzialny za radzieckie przygotowania do procesu głównych niemieckich zbrodniarzy wojennych przed Międzynarodowym Trybunałem Wojskowy w Norymberdze. W latach 1949-1953 był radzieckim ministrem spraw zagranicznych. W czerwcu 1940 r. został wysłany na Łotwę w celu utworzenia rządu proradzieckiego i włączenia tego kraju do ZSRR co zakończyło się sukcesem – ustanowieniem Łotewskiej Republiki Radzieckiej. Podczas konferencji w Teheranie w 1943 r. pozostał jednak w Związku Radzieckim aby nadzorować sprawy państwowe podczas nieobecności przywódców ZSRS. W lutym 1945 r. towarzyszył Stalinowi, Mołotowowi i Berii na konferencji w Jałcie. Po powrocie do Moskwy został wysłany do Rumunii, gdzie w 1945 r. nadzorował przejęcie aparatu administracyjnego przez władze komunistyczne. Następnie w lipcu 1945 r. ponownie towarzyszy Stalinowi na konferencji w Poczdamie. Podczas pobytu w Nowym Jorku w 1954 roku zmarł na atak serca.

1882–1945

Franklin D. Roosevelt

1884–1975

Iwan Majski