search events
Biographies
International
18 gru 1878–05 mar 1953

Józef Wissarionowicz Stalin

©
Był gruzińskim rewolucjonistą i politykiem radzieckim, który kierował ZSRR od połowy lat 20. do 1953 r. jako sekretarz generalny Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego (1922-1952) i premier Związku Radzieckiego (1941-1953). Uznawany jest za zbrodniarza komunistycznego, odpowiedzialnego za śmierć milionów ludzi. Był też jednym z organizatorów zbrojnego przewrotu bolszewickiego, który przeszedł do historii jako „rewolucja październikowa”.

Mimo że początkowo rządził Związkiem Radzieckim w ramach zbiorowego przywództwa, ostatecznie umocnił swoją władzę eliminując swoich politycznych oponentów, by w latach 30. stać się de facto dyktatorem. W sierpniu 1939 r. Stalin zawarł pakt o nieagresji z Adolfem Hitlerem, który sankcjonował też podział Europy środkowo-wschodniej pomiędzy Niemcy i Rosję. Pakt ten, który przeszedł do historii jak Pakt Ribbentrop-Mołotow, uważany jest za porozumienie, które utorowało drogę do wybuchu II wojny światowej i zniszczenia Polski oraz podziału Europy. W 1940 r., po ataku Hitlera na Związek Radziecki Stalin, wraz z prezydentem USA Franklinem Rooseveltem i premierem Wielkiej Brytanii Winstonem Churchillem, był jednym z uczestników koalicji antyhitlerowskiej, znanej jako Wielka Trójka. Pod jego przywództwem, w czasie II wojny światowej Związek Radziecki wniósł znaczący wkład w pokonanie III Rzeszy niemieckiej, co ugruntowało mocarstwową pozycje ZSRS na arenie międzynarodowej na długo po zakończeniu wojny. W czasie rządów Stalina w ZSRS panował masowy, państwowy terror i Stalin jest powszechnie uznawany za bezwzględnego dyktatora, odpowiedzialnego za masowe represje, czystki etniczne, masowe deportacje, egzekucje i głód, który doprowadził do śmierci milionów ludzi. Szacuje się, że w czasie rządów Stalina zginęło kilkadziesiąt milionów ludzi, z czego 11 milionów zmarło wskutek głodu na Ukrainie, oraz trudna do ustalenia liczba ofiar sowieckich deportacji, zesłań i niewolniczej pracy w łagrach Gułagu.

"Kto posiada terytorium , zaprowadzi na nim swój ustój. Każda strona ustanowi swój system na takim obszarze, jaki zajmą jej armie."

1878–1956

Ernest J. King

1880–1959

George Marshall