search events
Biographies
International
09 mar 1980–08 lis 1986

Wiaczesław Mołotow

Vyacheslav_Molotov_Anefo2

©
Był stalinowskim politykiem i dyplomatą radzieckim, zagorzałym bolszewikiem i czołową postacią w rządzie radzieckim od lat dwudziestych XX w., kiedy to doszedł do władzy jako protegowany Józefa Stalina.

Mołotow był głównym sygnatariuszem nazistowsko-sowieckiego paktu o nieagresji z 1939 roku (znanego również jako pakt Ribbentrop-Mołotow), którego najważniejsze postanowienia zostały spisane w formie tajnego protokołu, który przewidywał inwazję na Polskę i podział terytorium Europy Środkowo-Wschodniej pomiędzy nazistowskie Niemcy i Związek Radziecki. Mołotow wiedział o masakrze katyńskiej dokonanej w tym okresie przez władze sowieckie. Po II wojnie światowej Mołotow był zaangażowany w negocjacje z zachodnimi sojusznikami, w których zdobył sławę dzięki swoim zdolnościom dyplomatycznym. Do końca życia Mołotow był zagorzałym komunistą i bronił polityki i dziedzictwa Stalina ostro krytykując jego następców.

Pakt Ribbentrop-Mołotow
Oficjalna nazwa

Pakt o nieagresji pomiędzy III Rzeszą i Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich

Ustalenia formalne

Pakt o neutralności między nazistowskimi Niemcami a Związkiem Radzieckim podpisany w Moskwie 23 sierpnia 1939 roku przez ministrów spraw zagranicznych Joachima von Ribbentropa i Wiaczesława Mołotowa.

Tajny protokół

Oprócz publicznie ogłoszonych postanowień o nieagresji, traktat zawierał tajny protokół, który określał granice sowieckich i niemieckich stref wpływów na terytorium Polski, Litwy, Łotwy, Estonii i Finlandii.

Następstwa

1 września 1939 r. Niemcy najechały na Polskę.
17 września przywódca sowiecki Józef Stalin wydał rozkaz sowieckiej inwazji na Polskę.

1909–1989

Andriej Gromyko

1986–1962

Aleksiej Inokientiewicz Antonow