search events
Biographies
International
06 maj 1875–20 lip 1959

William Daniel Leahy

William_Leahy_cropped

©
Był amerykańskim oficerem Marynarki Wojennej, w czasie II wojny światowej szefem sztabu armii USA.

Stał za wszystkimi ważnymi decyzjami wojskowymi podejmowanymi przez Stany Zjednoczone w okresie II wojny światowej. Jako głównodowodzący marynarki wojennej USA w latach 1937-1939 nadzorował przygotowania do wojny. W latach 1940-42, służył jako ambasador Stanów Zjednoczonych we Francji gdzie próbował ograniczać wpływy niemieckie w kolaboracyjnym rządzie Vichy. Jako osobisty doradca prezydenta USA, Leahy towarzyszył Franklinowi D. Rooseveltowi podczas konferencji jałtańskiej.

Konferencja jałtańska
Miejsce i czas trwania

Od 4 do 11 lutego 1945 roku. Odbyła się w pałacu cesarskim w Liwadii leżącej opodal Jałty na Krymie

Uczestnicy

Przywódca ZSRR Józef Stalin, premier Wielkiej Brytanii Winston Churchill oraz prezydent USA Franklin Delano Roosevelt. w rozmowach uczestniczyli również ministrowie spraw zagranicznych, szefowie sztabów oraz liczni doradcy i eksperci reprezentujący trzy największe państwa koalicji antyhitlerowskiej.

Cel

W czasie trwających ponad tydzień rozmów w Jałcie podjęto szereg ustaleń dotyczących strategicznego współdziałania w końcowej fazie wojny oraz zasad ładu politycznego na świecie po jej zakończeniu.

1871–1955

Cordell Hull

1878–1956

Ernest J. King