» Literatura i filozofia

search events
Culture

Literatura i filozofia

Filozofia egzystencjalistów związana była z atmosferą panującą po I wojnie światowej i z doświadczeniem II wojny. Egzystencjalizm stanowił próbę odpowiedzi na pytanie, w jakiej mierze człowiek jako jednostka ponosi odpowiedzialność za to, co działo się od roku 1914. Czy wolność jest możliwa w każdych warunkach? Czy zawsze można być sobą (lub po prostu być człowiekiem)? Czy – a jeśli tak, to w jakim stopniu – ulegamy uwarunkowaniom zewnętrznym? Egzystencjalizm rozważał istnienie człowieka w obliczu skrajnych sytuacji.