szukaj wydarzeń

Dezinformacja

Czy prawdziwy dokument/ prawdziwa informacja może być elementem dezinformacji/ manipulacji?

Dokumenty wszelkiego rodzaju (pisemne, wizualne, audiowizualne itp.) odgrywają ważną rolę w zrozumieniu dawnej i obecnej rzeczywistości. Nigdy jednak nie odzwierciedlają jej dosłownie i zawsze są stronnicze: autor tworzy materiał z określonej perspektywy (płciowej, społeczno-ekonomicznej, kulturowej lub politycznej) dla określonej grupy docelowej, mając na uwadze określony cel. Dokument zatem nie tylko coś mówi, lecz także ma działać – sprawić coś, czego w nim nie znajdziemy, gdy będziemy czytać go dosłownie. W celu prawidłowej analizy, interpretacji i zrozumienia dokumentu niezbędna jest zatem informacja o jego pochodzeniu i autorze. Nawet prawdziwy dokument może w przeciwnym razie prowadzić do dezinformacji czy wręcz manipulacji.

Deepfake - fałszywe dokumenty, zdjęcia i filmy

Amerykańskie przeciwdziałanie sowieckiej dezinformacji w latach osiemdziesiątych XX wieku