search events
Disinformation

Dezinformacja i fake news a spory interpretacyjne w historii i konflikty pamięci

Upowszechnienie Internetu, a w szczególności mediów społecznościowych, sprawiło, że wiele zjawisk znanych od wieków zyskało nowy wymiar. Dotyczy to także dezinformacji i upowszechniania fałszywych informacji (fake news). Warto jednak pamiętać, że spory o przeszłość są czymś naturalnym i nie muszą być związane z użyciem tych technik manipulacji.

Fałszerstwa historyczne w propagandzie nazistowskiej