szukaj wydarzeń

Dezinformacja

Dlaczego dezinformacja/ manipulacja historią może być niebezpieczna?

Przykłady wielkich fałszerstw w historii XX wieku

Jak historycy weryfikują informacje?