search events
Disinformation

Jak działa źródło? Informacja kontekstowa jako antidotum na dezinformację i manipulację

Źródła wszelkiego rodzaju (pisemne, wizualne, audiowizualne itp.) odgrywają ważną rolę w zrozumieniu dawnej i obecnej rzeczywistości. Nigdy jednak nie odzwierciedlają jej dosłownie i zawsze są stronnicze: autor tworzy materiał z określonej perspektywy (płciowej, społeczno-ekonomicznej, kulturowej lub politycznej) dla określonej grupy docelowej, mając na uwadze określony cel. Źródło zatem nie tylko coś mówi, lecz także ma działać – sprawić coś, czego w nim nie znajdziemy, gdy będziemy czytać je dosłownie. W celu prawidłowej analizy, interpretacji i zrozumienia źródła niezbędna jest zatem informacja o jego pochodzeniu i autorze. Nawet prawdziwy dokument może bowiem prowadzić do dezinformacji czy wręcz manipulacji.

Współczesna dezinformacja

Historie o wojnie pamięci: Facebook