search events
Disinformation

Jak dziennikarze weryfikują informacje?

W krajach demokratycznych dziennikarze odgrywają zazwyczaj główną rolę w kształtowaniu dyskursu publicznego, nadają bowiem ramy różnym bieżącym wydarzeniom lub tym z przeszłości. Mogą zatem być neutralnymi pośrednikami przekazującymi fakty lub też interpretować je w taki sposób, że odbiegają one od prawdy. W relacjonowaniu rzeczywistości znaczenie mają przejrzystość oraz weryfikacja faktów – zwłaszcza w dobie świata wirtualnego i treści tworzonych przez użytkowników w interakcji z odbiorcami.

Jak historycy weryfikują informacje?

Bańki informacyjne (filtrujące)