search events
Disinformation

Negacjonizm historyczny w odniesieniu do zbrodni nazistowskich i komunistycznych

W XX wieku niemiecki reżim nazistowski i reżimy komunistyczne popełniały masowe zbrodnie na ogromną skalę. Najczęściej przyjmuje się, że negacjonizm historyczny odnosi się do Holokaustu (Szoah), czyli eksterminacji Żydów przez Niemców i ich sojuszników. Faktycznie zjawisko to dotyczy jednak także innych zbrodni, za które odpowiedzialne są oba systemy totalitarne, oraz ludobójstwa Ormian, dokonanego w Imperium Osmańskim.

Fałszerstwa historyczne w propagandzie komunistycznej

Przykłady wielkich fałszerstw w historii XX wieku