Wydarzenia -

szukaj wydarzeń
wybierz kraje

Belle époque

01 stycznia 1905

Rewolucja 1905 roku w Rosji i na ziemiach polskich

Pierwsza Wojna Światowa

28 czerwca 1914

Zamach w Sarajewie

28 lipca 1914

28 lipca 1914 – 11 listopada 1918: Pierwsza wojna światowa

08 sierpnia 1914

1914–1918: udział Polaków w walkach podczas I wojny światowej

05 listopada 1916

Akt 5 listopada

23 lutego 1917

Rewolucje w Rosji: lutowa i październikowa (bolszewicka)

08 marca 1917

Rewolucja rosyjska

11 listopada 1918

11 listopada: odzyskanie przez Polskę niepodległości

Międzywojnie

01 stycznia 1919

Walka o kształt państwa

13 sierpnia 1920

Bitwa Warszawska

17 marca 1921

Konstytucja marcowa

01 kwietnia 1924

Reforma skarbowo-walutowa Grabskiego

03 listopada 1924

Literacka Nagroda Nobla dla Władysława Reymonta

01 lutego 1926

Budowa portu w Gdyni

01 maja 1926

Przewrót majowy

24 października 1929

24 października: początek Wielkiego Kryzysu Gospodarczego

Druga Wojna Światowa

01 lutego 1939

Walki Polaków na frontach II wojny światowej

23 sierpnia 1939

Pakt Ribentropp-Mołotow

23 sierpnia 1939

23 sierpnia: Pakt Ribbentrop-Mołotow zawarty przez III Rzeszę i ZSRR

01 września 1939

Polska zaatakowana z dwóch stron

10 kwietnia 1940

Wiosna 1940: Zbrodnia katyńska

19 kwietnia 1943

Wybuch powstania w getcie warszawskim

01 sierpnia 1944

Wybuch powstania warszawskiego

Komunizm

04 lutego 1945

Konferencja w Jałcie

17 czerwca 1945

Czerwiec: proces szesnastu

01 czerwca 1947

Plan Marshalla

14 maja 1955

14 maja: Powstanie Układu Warszawskiego

28 czerwca 1956

Czerwiec 1956: poznański Czerwiec (Czerwiec ’56)

03 maja 1966

uroczyste obchody 1000-lecia chrztu Polski

08 marca 1968

Rok 1968

08 marca 1968

Wydarzenia marcowe

14 grudnia 1970

Wypadki grudniowe na Wybrzeżu (Grudzień’70)

25 czerwca 1976

Strajki w Radomiu i Ursusie (Czerwiec’76)

16 października 1978

Wybór kard. Karola Wojtyły na papieża

16 października 1978

Jan Paweł II papieżem

31 sierpnia 1980

Sierpień: Powstanie Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”

13 grudnia 1981

13 grudnia: Wprowadzenie stanu wojennego

Przełom

04 czerwca 1989

1989-1991 Upadek komunizmu w Polsce

01 października 1989

Upadek reżimów komunistycznych w Europie Środkowej i Wschodniej

26 grudnia 1991

Rozwiązanie ZSRR i zjednoczenie Niemiec

12 marca 1999

Przyjęcie Polski, Czech i Węgier do NATO.

12 marca 1999

Wokół rozszerzenia NATO