search events
Poland
11 listopada 1918

11 listopada: odzyskanie przez Polskę niepodległości

Jedenastego listopada 1918 r. Rada Regencyjna – tymczasowa władza na ziemiach polskich – uchwaliła dekret o przekazaniu dowództwa nad wojskiem Józefowi Piłsudskiemu, przywódcy Legionów (polskiej formacji wojskowej), zwolnionemu właśnie z niewoli niemieckiej. Dekret poparły prawie wszystkie stronnictwa polityczne. Jedenasty listopada uznano za dzień odzyskania przez Polskę niepodległości. Na ulicach miast rozpoczęło się spontaniczne rozbrajanie Niemców i Austriaków.

08 marca 1917

Rewolucja rosyjska

01 stycznia 1919

Walka o kształt państwa