search events
Poland
12 marca 1999

Przyjęcie Polski, Czech i Węgier do NATO.

Dwunastego marca 1999 r. trzy państwa dawnego Układu Warszawskiego – Polska, Czechy i Węgry – zostały przyjęte do NATO. Kilka lat wcześniej, 17 września 1993 r., dokładnie w rocznicę radzieckiej napaści w 1939 r., Polskę opuściły ostatnie oddziały Armii Czerwonej. Po raz pierwszy od początku II wojny na terenie kraju nie stacjonowały obce wojska. RP stała się suwerennym państwem, prowadzącym własną politykę obronną.

26 grudnia 1991

Rozwiązanie ZSRR i zjednoczenie Niemiec

12 marca 1999

Wokół rozszerzenia NATO