search events
Poland
13 grudnia 1981

13 grudnia: Wprowadzenie stanu wojennego

„Festiwal Solidarności” – powszechna radość z zarejestrowania NSZZ „Solidarność” – spowodował, że Polacy masowo przystępowali do związku. We wrześniu 1981 r. zrzeszał on już ok. 10 mln ludzi. Komunistyczne władze zorientowały się, że jeśli chcą zachować kontrolę nad sytuacją, muszą rozwiązać Solidarność. W nocy z 12 na 13 grudnia 1981 r. pierwszy sekretarz KC PZPR Wojciech Jaruzelski zdecydował o wprowadzeniu stanu wojennego. Przez prawie dwa lata władze terroryzowały ludność przy pomocy wojska, milicji i oddziałów ZOMO.

31 sierpnia 1980

Sierpień: Powstanie Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”

04 czerwca 1989

1989-1991 Upadek komunizmu w Polsce