search events
Poland
14 maja 1955

14 maja: Powstanie Układu Warszawskiego

W 1955 r., dwa lata po śmierci Stalina, ZSRR – w celu zachowania ścisłej kontroli nad państwami w swojej strefie wpływów – utworzył Układ Warszawski, który podporządkowywał armie poszczególnych krajów komunistycznych dowództwu radzieckich sił zbrojnych. Blok militarny państw komunistycznych miał być przeciwwagą dla Paktu Północnoatlantyckiego (NATO), czyli sojuszu obronnego USA i państw Europy Zachodniej. Powojenna Europa na prawie pół wieku została podzielona „żelazną kurtyną” – jak nazwał to Winston Churchill.

01 czerwca 1947

Plan Marshalla

28 czerwca 1956

Czerwiec 1956: poznański Czerwiec (Czerwiec ’56)