search events
Poland
04 czerwca 1989

1989-1991 Upadek komunizmu w Polsce

W drugiej połowie lat 80. dla władz PRL stało się jasne, że trzeba będzie zmodyfikować system rządzenia. Komuniści przygotowywali się do dopuszczenia do władzy przedstawicieli opozycji, a jednocześnie pragnęli przejąć majątek narodowy. W 1988 r. padła propozycja zorganizowania okrągłego stołu – czyli stworzenia warunków do negocjacji komunistów z opozycją. Rozmowy trwały od lutego do kwietnia 1989 r., jednak proces przechodzenia do demokracji ciągnął się jeszcze dwa lata. Pierwsze wolne wybory odbyły się 27 października 1991 r.

13 grudnia 1981

13 grudnia: Wprowadzenie stanu wojennego

01 października 1989

Upadek reżimów komunistycznych w Europie Środkowej i Wschodniej