search events
Poland
01 sierpnia 1944

Wybuch powstania warszawskiego

Przez cały okres okupacji sowieckiej i niemieckiej Polacy walczyli z najeźdźcami poprzez udział w podziemnym ruchu oporu: początkowo był to Związek Walki Zbrojnej (ZWZ), potem – Armia Krajowa (AK). Organizowano samoobronę i przygotowywano ludzi do przyszłej walki. Z czasem rozpoczęły się także akcje zbrojne. Wykonywano wyroki na niemieckich zbrodniarzach wojennych. W 1944 r. AK zorganizowała w Warszawie powstanie przeciwko Niemcom, w którym przez dwa miesiące walczyło ponad 40 tys. żołnierzy.

19 kwietnia 1943

Wybuch powstania w getcie warszawskim

04 lutego 1945

Konferencja w Jałcie