search events
Poland
23 sierpnia 1939

Pakt Ribentropp-Mołotow

W drugiej połowie lat 30. polscy politycy prowadzili w kontaktach zagranicznych politykę równowagi. W 1932 r. Polska zawarła pakt o nieagresji z ZSRR, a dwa lata później – z Niemcami. Ponieważ jednak kraj leżał między dwoma totalitarnymi mocarstwami dążącymi do wojny, oba pakty zostały niestety pogwałcone. Co więcej, 23 sierpnia 1939 r. ZSRR i Niemcy podpisały porozumienie – pakt Ribbentrop–Mołotow (od nazwisk ministrów spraw zagranicznych), który określał kolejny rozbiór Polski i granice wpływów zaborców.

Pamiętaj. 23 sierpnia. Europejski Dzień Pamięci Ofiar Reżimów Totalitarnych

Pogodne sierpniowe popołudnie. Starszy pan, obserwując w parku zabawę swojego prawnuka, wspomina lato 1939 roku… Tak zaczyna się 30-sekundowy film edukacyjny przygotowany przez Europejską Sieć Pamięć i Solidarność z okazji Europejskiego Dnia Pamięci Ofiar Reżimów Totalitarnych.

01 lutego 1939

Walki Polaków na frontach II wojny światowej

23 sierpnia 1939

23 sierpnia: Pakt Ribbentrop-Mołotow zawarty przez III Rzeszę i ZSRR