search events
International
24 października 1929

24 października: początek Wielkiego Kryzysu Gospodarczego

Okres powojennej odbudowy i prosperity wytworzył złudne bezpieczeństwo ekonomiczne w większości krajów gospodarki rynkowej. Załamanie w 1929 r. było tym większym szokiem. Wielki kryzys gospodarczy był najgłębszym w historii spadkiem produkcji i przyniósł gigantyczne bezrobocie w większości wysoko rozwiniętych krajów świata, szczególnie w USA i Niemczech. Doprowadził do dalekosiężnych zmian politycznych w postaci triumfu nazizmu w Niemczech i gospodarczych w postaci interwencjonizmu państwowego.

Wielki Kryzys

scenariusz Prof. Wojciech Roszkowski
redakcja Prof. Peer Vries

01 maja 1926

Przewrót majowy

01 lutego 1939

Walki Polaków na frontach II wojny światowej