search events
Poland
28 lipca 1914

28 lipca 1914 – 11 listopada 1918: Pierwsza wojna światowa

Pierwsza wojna światowa wybuchła w 1914 r. między państwami Trójprzymierza, czyli Niemcami, Austro-Węgrami i Włochami, a państwami Trójporozumienia, zwanymi też Ententą, czyli Anglią, Francją i Rosją. Polacy znaleźli się w trudnej sytuacji, ponieważ dwóch zaborców – Niemcy i Austria – było po jednej stronie konfliktu, a trzeci – Rosja – po drugiej. Żadne z państw zaborczych nie planowało przyznania Polakom prawa do państwowości, jednak wszystkie usiłowały zmusić ich do walki po swojej stronie.

28 czerwca 1914

Zamach w Sarajewie

08 sierpnia 1914

1914–1918: udział Polaków w walkach podczas I wojny światowej