search events
Poland
03 maja 1966

uroczyste obchody 1000-lecia chrztu Polski

W 1966 r. przypadło tysiąclecie chrztu Polski. Kościół katolicki, z wielokrotnie prześladowanym przez komunistyczne władze prymasem Stefanem Wyszyńskim na czele, zorganizował szereg wydarzeń w całym kraju. Główna uroczystość obchodów milenijnych odbyła się 3 maja 1966 r. na Jasnej Górze. Uczestniczyły w niej setki tysięcy pielgrzymów. Choć władze komunistyczne piętrzyły trudności, spontaniczne masowe obchody święta religijnego dodały ludziom otuchy i obudziły uczucia patriotyczne.

28 czerwca 1956

Czerwiec 1956: poznański Czerwiec (Czerwiec ’56)

08 marca 1968

Rok 1968