search events
Poland
05 listopada 1916

Akt 5 listopada

Pierwszym przejawem umiędzynarodowienia sprawy polskiej podczas I wojny światowej był Akt 5 listopada, w którym cesarze niemiecki i austriacki obiecali utworzenie niepodległego Królestwa Polskiego. Krajowi dyplomaci z Romanem Dmowskim na czele zabiegali o to, żeby Ententa uznała powołanie państwa polskiego za konieczne. W styczniu 1918 r. prezydent Stanów Zjednoczonych Thomas Woodrow Wilson oznajmił, że powinno powstać samodzielne państwo polskie z dostępem do morza. Stanowisko USA poparły Francja, Anglia i Włochy.

08 sierpnia 1914

1914–1918: udział Polaków w walkach podczas I wojny światowej

23 lutego 1917

Rewolucje w Rosji: lutowa i październikowa (bolszewicka)