search events
International
08 marca 1917

Rewolucja rosyjska

Na początku I wojny światowej Rosja poniosła ogromne straty osobowe i terytorialne, pojawiały się coraz większe trudności gospodarcze. Autorytet cara Mikołaja II drastycznie malał.

Rewolucja rosyjska

Scenariusz: prof. Wojciech Roszkowski, prof. Andrzej Nowak;
Redakcja merytoryczna: dr Nathan Marcus

23 lutego 1917

Rewolucje w Rosji: lutowa i październikowa (bolszewicka)

11 listopada 1918

11 listopada: odzyskanie przez Polskę niepodległości